Götes blogg

Götes blogg

Funderingar

Livet i Grankulla

Knagg Olle

HundlivSkapad av Göte Lindholm ons, januari 28, 2015 18:16:07

Knagg Olle

Längs med Bödabukten finns flera gamla sjöbodar. Marken är Sveaskogs men det är fiskare som använt dem för sina nät och redskap. Fiskarna har varje år betalat en liten summa i hyra. På några platser har nya bodar byggts, när den gamla fallit ihop. Man kan också hitta rester av gamla bodar som ingen har haft råd att sätta upp igen.

Den här boplatsen som jag skall berätta om låg vid södra Bölinge. Det är intill den högsta sanddynen som kallades för Gångeberget och den hade på 1700 talet begravt flera åkrar. Folk trodde att den skulle växa ännu mera och till slut begrava hela byn. Därför började man 1850 plantera strandråg och tall och lyckades stoppa Gångebergets vandring.

Platsen var också viktig för postbåtarna till Gotland. Redan på 1600 och 1700 talet hade posten fraktats med segel eller roddbåtar. Det finns många historier om de färderna och det hände att båtarna inte kom fram och besättningen omkom. Bölinge var egentligen en reservhamn eftersom posten för det mesta gick till Böda eller Gaxa hamn. Myndigheterna var oense om hur det skulle vara. Det var rättegångar och mycket tillkrånglad byråkrati. Postmästare Stig Johansson har skrivit en liten skrift om detta. Den heter ”Böda hamn och Ängjärnsudden”. Särtryck ur Öländsk bygd 1972.

Postångare hade tidigare angjort Bölinge bland annat ångaren Polhem 1858. Därför fanns ett lager stenkol. Stenkolen övertogs av Domänverket när de på 1900 talet fraktade timmer med ångloket Mormor.

Kungliga postverket tillsätter 1884 Olof Jonsson som tillsynsman för poststationen. Olle var känd som Knagg-Olle. Troligen var tillnamnet Knagg ett gammalt båtsnamn. Lönen blev 50 riksdaler om året. Olof fick också bo hyresfritt i ett utav rummen på stationen. Postverket hade 1858 byggt hus och magasin för stenkolen. Huset var ungefär 12,60 meter långt och 6,80 brett. I huset fanns två rum. Det ena för passagerare som kom med båten. Ett båtskjul byggdes också. Det var 3 meter brett och 6,7 meter långt. I skjulet fanns en isbåt för 6 mans besättning. Från skjulet ner till vattnet gick en 26 meter lång brygga. I husets gavel mot sjön gjordes en eldstad. Man kan i dag se rester av tegel där den funnits.

1885 får Olle tillåtelse att bygga ett litet hus som rymmer brygghus, visthusbod och vedbod. Olle bygger också uthus och ladugård. där Olle hade en ko. Han bygger en källare och gräver en brunn. Han fick också hjälp att köpa en Järnspis. Olle odlade också upp ett potatisland. Han måste ha burit upp massor av blåstång (släk på öländska) från sjön för att potatisarna skulle växa. Egentligen var det förbjudet att bygga någonting eller att odla men myndigheterna lät Olle hålla på att bygga ut. Annars hade han och hans familj inte kunnat överleva. Olle hade gift sig med bonddottern Elin Jonsdotter från Grankulla. De fick tre döttrar Olivia 1860,Kristina 1864 och Maria 1870. När man i dag kommer till platsen där Olles hus och båtstationen låg, hittar man bara rester av en källare och en brunn. Att en familj kunnat försörja sig här är ofattbart. Där Olle hade sitt potatisland finns bara steril sand och förkrymta tallar.

Den äldsta flickan Olivia flyttade till Amerika så fort hon blivit vuxen. Troligen fick hon hjälp utav sin morbror som var bonde i Grankulla. När Olle dog 1906 åkte också Elin och de andra flickorna till Amerika. Elin var då 77 år gammal.

Olle stannade kvar i Bölinge. Han försörjde sig med att sälja fisk i Grankulla och Sjöstorp.

1915 såldes Knagg-Olles hus och båtstationen med bryggan och isbåten till kronoarrendatorn C. A Lundin i Hagelstad. Priset blev 600 kronor. Vart husen tog vägen vet jag inte, men i dag finns en sjöbod kvar som kanske var Olles.

Om någon vill titta på Knagg-Olles boställe så kör ni vägen till Ångjärnsudden och tar sedan av på Östra Bölingevägen. När ni kommer fram till stranden så ligger bostället till vänster. Ni hittar säkert källaren och brunnen.  • Kommentarer(1)//blog.bodavinden.se/#post263